Een skouderklopke voor …..

Wekenlang hebben de kinderen zich ingezet voor Serious Request. Door hun enthousiasme werd eigenlijk het hele dorp ingezet om het beste beentje voor te zetten. De vele acties hebben geresulteerd in het bedrag van €5000 voor Serious Request. En dat het uit de
mienskip kwam, blijkt uit het feit dat Kapsalon Papillot, slagerij Sixma en Qlubb ook hun opbrengsten op de actiepagina van de TDS hebben gestort. Dit verdient een schouderklopje.