Op onze eigen wijze samen actief

Op de algemene jaarvergadering zal de voortgang van het beleidsplan van tennisvereniging Stanfries ter sprake komen.
Leden worden dan ook van harte uitgenodigd om maandag 17 februari hier over mee te praten.