Merklappen voor Tsjerkepaad

Tijdens de zaterdagen van Tsjerkepaad staan de deuren van de kerken in Reduzum en Friens open van 13.30- 17.00 uur. In Reduzum komt een expositie van Merklappen . Heeft u een Merklap en wilt u die tijdens die periode voor de tentoonstelling in bruikleen geven?
Neem dan contact op met: Geert Spijkstra, D.S. Bangmastrjitte 78 tel. 0566 601819 Jelly van der Zijl, Op é iisbaan 7 tel. 0566 602399