Linepraat ferskynt letter

Troch in mankemint oan de stinselmachine koe de Linepraat begjin dizze wike net stinsele wurde. Haldt yn dat de Linepraat net hjoed, mar ien of in pear dagen letter by jo yn de brievenbus sit.