Doarpsmûne voor en door dorp

“Er zijn in windmolenland allerlei mensen die hun plannen pogen te realiseren. Dat is hun goed recht, maar sommigen pogen daarbij te profiteren van de goede naam van de windmolen van Reduzum”. Aldus de wynmûnegroep.
De wynmûne groep benadrukt hierbij dat er geen andere plannen zijn dan de oorspronkelijke .