Tsjerkepaad

De Hervormde gemeente Reduzum, Idaerd c.a. beschikt over drie fraai gerestaureerde kerken. In de kerk van Friens en Idaerd zijn een reeks rouwborden van de Van Sytzama’s en Van Scheltinga’s te bewonderen. In de kerk van Reduzum is een prachtig Gruisenorgel.
Al deze kerken en de Eagummertoer zijn tijdens Tsjerkepaad geopend.