Baggeren it Swin

Eind 2014 wordt er gestart met het baggeren van It Swin. Dit lost de knelpunten in de gemeentelijke vaarweg op en maakt Reduzum weer goed bereikbaar over het water. De werkzaamheden zijn onderdeel van het baggerplan van de voormalig gemeente Boarnsterhim.
Wilt u meer weten of hebt u vragen over het baggeren in Reduzum? Kom dan 10 juli naar de inloopavond waar u o.a. vragen kunt stellen aan de aanwezige projectleiders.