Proefberm yn Idaerd

Minsken dy troch Idaerd fytse sitte wol gau ris efterstefoaren op’e fyts. In nijsgjirrige berm mei beamstronken l√Ľkt al gau de oandacht.
Jan Wester hat dit projekt opset en wol sa sjen wat der bart as je in berm 1x, 4x as 25x yn de simmer meane.