Bridgevereniging zoekt nieuwe leden

Door vergrijzing/overlijden neemt het ledental van de bridgevereniging af. Voor wie het spel leren wil of verbeteren wordt er een cursus georganiseerd. Het lijkt moeilijker als het is, net als andere sporten kan het veel vertier geven.
Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Jaap Tigchelaar 0566-601379