Fjouwerkamp mei de merke!

Dit jier is der in fjouwerkamp op De Terp by it Swinlan. Yn de fjouwerkamp gean de teams út de strjitten de striid oan foar de ivige roem.
Wolle jo ek noch mei dwaan: opjefte fia de merkekommisje as by de coaches.
Hat jo strjiite al in team? Gewoan opjaan foar it “kamping team”!