Project M

Tijdens de merke is er voor de jongeren vanaf de basisschool van 12 tot en met 14 jaar ‘projekt M’.
Wanneer er nog jongeren zijn die zich op willen geven voor dit spannende ‘project’ kunnen ze zich opgeven bij 1 van de 2 teamcaptains: Jelle Spoelstra of Anne-Baukje Bloem.