Geurkearskes ferkeap

No’t de dagen aanst wer koarter en tsjuster wurde kin elkenien wol wat waarmte en ljocht br√Ľke. Dizze wike hat it pjuttenboartersplak de Earste Wjukslach in aksje en gean yn Reduzum, Friens en Idaerd by de doarren del om geurkearskes te ferkeapjen.