Goedt foud

De merkefersiering is goedt foud, merkewaar is goedt foud.
Mar foar de bern wie it fannej√Ľn allinich mar goed. Der wie lekkere patat. En folwoeksenen en bern koene op de kofferbakmarkt har oertallich guod ferkeapje.