Hulp bij Slachtemarathon

De Slachtedijk is een bijna 42 kilometer lange slaperdijk van Oosterbierum tot Raerd. Op 4 juni 2016 doen 1350 hardlopers, en 13.000 wandelaars mee aan de Slachtemarathon. De Slachte commissie heeft voor het mee organiseren van de Slachte veel mensen voor assistentie nodig.
Daar de meeste deelnemers ’s morgens vroeg al met bussen naar de start in Easterbierum moeten en later op de dag de finish in Raerd is zullen wij veel hulp nodig hebben.