Karsten loco-kinderburgemeester

Karsten Hoekstra is tijdens de vergadering van de Kinderraad verkozen tot loco-kinderburgemeester.
Alle leerlingen van groep 7 van de Trije Doarpenskoalle deden hieraan mee. Naast de Trije Doarpenskoalle deden nog 5 andere scholen mee. Allemaal moesten zij een voorstel indienen dat aan een aantal voorwaarden moest voordoen.