Merke, in mearke

It merkefeest einiget foar guon strjitten troch fernielerij net yn in mearke. Spitich.
Yn twa oare buurten wie it mei de merke ien grut mearke. Ariel, yn de Master Gorterstrjitte behelle de 1e priis. De rattevanger fan Hamelen, fan de Headstrjitte midden krige de 2e priis.