Telkasten op Tsienzerbuorren

Naar aanleiding van de recente ongelukken op de N354 in de buurt van Tsienzerbuorren heeft de provincie een aantal maatregelen in voorbereiding.
Afgelopen week zijn er twee telkasten geplaatst. Op de hoofdrijbaan staan daarnaast radarkasten. Zo worden de verschillende soorten verkeersdeelnemers onderscheiden.
De gegevens van de verkeerstellingen zijn een goede nulmeting en basis voor de geplande maatregelen.