Decemberzegels voor Ronald McDonaldhuis

Als u kerstkaarten en andere poststukken binnen Fryslân verstuurd dan kunt u gebruik maken van eigen postzegels van FRL.
Met de decemberzegels, velletje 10 stuks € 4,20, steunt FRL dit jaar het Ronald McDonald Huis Friesland. En ook de gewone Frl postzegels (streekpost) zijn verkrijgbaar bij:Trea v.d. Ley D.S. Bangmastrjitte 63 Tel.: 602468
Hier is ook een inleverpunt voor post.