Krystkuier

Tongersdei 22 desimber organisearret de LEVO in krystkuier troch Reduzum. Elkenien is fan herte wolkom om mei te rinnen. Kom om 18.15 nei it skoalplein. Hjir krije jimme in startnûmer en rûtekaart.
Oan de route binne ferskate kryst belevings te sjen.