Woningbehoefte onderzoek

In november konden inwoners een enquête invullen over de over hun woningbehoefte voor toekomst. De conclusie van de enquête is in overleg met de Gemeente en Elkien samengesteld en uitgewerkt.
Hierin komt duidelijk naar voren dat, met name oudere inwoners, zich afvragen of men  wel  in hun  woning kan blijven wonen als  men ouder  wordt.   Verder is het duidelijk dat vrije kavels erg populair zijn.  Dit zal dan  gevonden  moeten  worden  in de vorm  van inbreiding  in het dorp.