Kantines Mid-Fryslan schenken Fairtrade

In de kantines van Reduzum en Grou wordt voortaan Fairtrade koffie en -thee geschonken. De bezoeker wordt hierop attent gemaakt door tafelkaartjes, posters en natuurlijk het behaalde certificaat. De besturen en inkopers van de beide kantines zijn hiermee ingegaan op het voorstel van de werkgroep Fairtrade Leeuwarden. Door Fairtrade in te kopen, zorgen de kantines dat kansarme boeren en producenten een faire prijs plus een ontwikkelingspremie ontvangen.