Palmpasen

A.s Zondag 9 april is het Palmpasen. Alle kinderen die meelopen worden om 11.15 uur in de kerk verwacht.Terwijl de ouders even wachten wordt hun in ‘het lokaal’ koffie/thee aangeboden.Na ongeveer 15 minuten, gaat iedereen met het jeugdkorps Takostu uit Stiens voorop, de optocht door het dorp lopen.Bij terugkomst rondom de prinsentuin, wordt er aan de kinderen die met een palmpasenstok hebben gelopen een aardigheidje uitgedeeld, aangeboden door de PKN kerk van Reduzum.