Aanleg ontwateringssysteem begraafplaats

Binnenkort begint de gemeente Leeuwarden met het aanleggen van een ontwateringssysteem (drainage) op de gemeentelijke begraafplaats aan de Legedyk. Dit is nodig voor bevordering van het verlagen van het  grondwaterpeil.
Bij een eventuele begrafenis worden de drainage werkzaamheden stilgelegd op de dag (dagdeel) van de begrafenis.