Comfortzorg opent dagbesteding op Legedyk

Comfortzorg opent deze zomer in het  voormalige Groene Kruisgebouw, een dagbesteding voor jonge mensen met dementie. Op dit adres komt ook een steunpunt voor het team van verzorgenden en verpleegkundigen uit Leeuwarden en omgeving. Inwoners van Reduzum kunnen hier terecht met vragen over zorg en ondersteuning. De huidige priklocatie blijft hierdoor op dit adres bestaan.