Ruimte voor romte

Binnenkort organiseert de gemeente Leeuwarden een aantal dialoogavonden over het nieuwe omgevingsplan in het noordelijke deel van voormalig gemeente Boarnsterhim. Alle inwoners uit dit buitengebied Leeuwarden Zuid , hebben inmiddels een uitnodiging gekregen in hun brievenbus. Woensdag 14 juni is de eerste bijeenkomst, voor de inwoners van Idaerd en Eagum