Kaarten Koning van het grasland

Zaterdag 1 juli 20.00 uur en zondag 2 juli 15.00 uur is er op het terrein van de oude melkfabriek
,Ayttawei 73, het locatietheater KONING VAN HET GRASLAND.
Wellicht zijn kaarten bij  Blauwe tent of bij slager Sipke Sixma niet meer verkrijgbaar, maar via internet zijn er nog volop kaarten!
Voor info en kaarten:  www.koningvanhetgrasland.nl