Dorpspartij

Op zondag 27 augustus is de jaarlijkse dorpspartij. Hier kunnen alle (oud) inwoners van Reduzum, Friens en Idaerd aan mee doen.
Wil je graag meedoen? Geef je dan voor donderdag 24 augustus op bij bokmajanna@gmail.com of via mobiel 06-12091039
Er wordt in verschillende categorieën gekaatst. Dus heb je nog nooit gekaatst dan is dit je kans. Iedereen levert zijn of haar eigen prijs in, vanaf €5.00 of meer.