Grenzen verleggen

Grenzen zijn een natuurlijk onderdeel van ons bestaan, iedereen heeft er mee te maken. Wat betekent dit voor kinderen, en in de omgang met kinderen? Het vraagt vaak een investering, en hoe doen we dat dan? Want het blijft lastig, nee is nee, en nee wordt soms ook wel ja. Kinderen zoeken de grenzen steeds op, dus aan opvoeders de taak dezeĀ  te bewaken. Els Koopmans, kindercoach van DeĀ  Praatstok verzorgt 2 oktober 20.00 een lezing in Raerd.