Midwinterbuffet in Friesmastate

Op’e Sweef nodigt de 55+ uit Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum uit voor een overheerlijke Midwinterbuffet op vrijdag 15 december in Friesmastate, te Grou. Hier zal kok ERIK zal weer zijn uiterste best doen voor een heerlijk buffet. De kosten zijn 20,00 p.p.
Opgeven voor 5 december middels invullen strookje en envelop met gepast geld bij Siemie Dijkstra, Haedstrjitte 3A Reduzum. (minimale deelname 20 personen)