Vrijwilligers gezocht

Voor het opbouwen en afbreken van de kramen van de versmarkt zoeken wij vrijwilligers die, bij toerbeurt, marktmeester Fetze Tigchelaar willen helpen. Het gaat om twee keer een half uurtje, om ong. 12.30 en om 17.00 uur. We hopen op veel aanmeldingen (degrootenko@hetnet.nl, bel 0616608393, of meld het bij Fetze) waardoor het aantal keren dat iemand even helpt dan beperkt blijft tot een paar keer.