Veranderingen bij Sportbelangen

Tijdens de jaarvergadering  op 29 maart van de Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. zijn een groot aantal wijzigingen in gang gezet. De belangrijkste wijziging betreft het veranderen van de structuur. Vanaf nu werkt de stichting met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en met werkgroepen voor deelterreinen. Het is de Stichting in een korte periode in geslaagd  om voor al deze groepen mensen te vinden die bereid zijn zich in te zetten voor het faciliteren van de sport in de trije doarpen.