Kerkdiensten beluisteren

Voor wie daar belangstelling voor heeft zijn de kerkdiensten te beluisteren via de soundcloud.
De dienst van afgelopen zondag in Idaerd, is opgenomen en hier te beluisteren.