Bereikbaarheid politie

Niels Nieuborg is de wijkagent van o.a. Friens, Reduzum, Idaerd en Eagum. Wilt u een afspraak met de wijkagent dan kan dat via telefoonnummer 0900-8844. Er wordt dan een afspraak gemaakt in het gebouw van het Dorpenteam aan de Oedsmawei 17 in Grou of bij u thuis. Mensen die aangifte willen doen, kunnen contact opnemen met de Politie via 0900 8844 voor het maken van een afspraak aan bureau Holstmeerweg 3 Leeuwarden. Het bureau Grou is vanaf 16 mei niet meer open voor publiek.