Nije wykagent

It bestjoer fan Doarpsbelang hat kennismakke mei de nije wykagent Dhr. Niels Nieuborg. Der binne ferskillende ├╗nderwerpen mei him koart trochsprutsen.
Binne der yn strjitte parkearproblemen, dan kinne dit meld wurde by de gemeente (tel.nummer 14058). De gemeente makket it parkearbeleid en moatte hjir dus ek op handhave.