Ruimte voor Romte

Gemeente Leeuwarden wil de komende maanden samen met de bewoners van het Buitengebied Zuid bekijken hoe zij meer zelfsturing kunnen krijgen over de eigen omgeving. Daarvoor wordt er o.a. 18 september een werkatelier georganiseerd. Inwoners en belanghebbenden uit het gebied kunnen zelf aangeven hoe ze het liefste betrokken willen zijn bij beslissingen over hun leefomgeving. Hoeveel woningbouw moet er bijvoorbeeld in elk dorp komen? Kom dinsdag 18 september naar Café de Welp