The straight story

In het winterprogramma van de werkgroep Focus van Reduzum en Raerd staat dit jaar het thema Reizen centraal. Waaróm ga je op reis, is er een doel, hoe ga je reizen, is het altijd wel goed om te reizen. Kun je reizen in je hoofd. Zomaar een paar vragen. Woensdag begint de reis met de film: The Straight story. De film is te zien in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). Tijd: 19.30 uur. Toegang en consumptie gratis.