Openstelling Iepen mienskipsfûns

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren, kunnen weer subsidie aanvragen bij provincie Fryslân. De eerste ronde voor 2019 van het Iepen Mienskipsfûns is open van 21 januari tot en met 15 februari.
Lees alles hierover in nieuwsbrief van Doarpswurk