Nieuwe wijkagent

Frank Ferwerda is werkzaam bij politie Leeuwarden.  Per 1 januari 2019 is hij wijkagent van o.a. Friens en Reduzum. Niels Nieuborg houdt o.a. Eagum en Idaerd. Het werkgebied van de twee agenten wordt gescheiden door de A32. De wijkagenten hebben dagelijks contact, dus mochten zaken bij dhr Ferwerda terecht komen die eigenlijk bij dhr Nieuborg thuishoren…. dan is dat geen probleem.