Winterwille by Bernewrâld

Winterwille, oeral yn it lân. Ek by de Bernewrâld en It Sutelplak ha de bern it der drok mei hân!