Kerk Reduzum helpt met agrarisch natuurbeheer

De Hervormde gemeente van Reduzum-Idaerd ondersteunt dit jaar 5 agrariƫrs om natuur- en landschapsbeheer toe te passen op pachtland van de kerk en op hun eigen grond. Daarvoor hebben de kerkrentmeesters vorig jaar een fonds Duorsum ingesteld . Vanmiddag werden de agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) ondertekend door de betrokken partijen in aanwezigheid van o.a. gedeputeerde Johannes Kramer.