Fleane yn in loftballon

Fannewike fleach der in loftballon boppe Reduzum, oer de Zwette. Wat in moai Ăștsicht oplevere foar de ballonfarders. FanĂșt de loft hiene se wer in skitterend gesicht oer de lanlik omjouwing.