Interview Doarpswurk

Fetze Tigchelaar en Koos Wieling zijn geïnterviewd door Doarpswurk over de totstandkoming van ons nieuwe masterplan en de werkgroepenstructuur van Doarpsbelang..
U kunt het interview hier lezen.