Skriuw it op…..

Ha jimme dat ek wolris…
Hersenspinsels, of deistige saken dy’t je dwaande h├ólde, je kinne der wol in ferhaal fan skriuwe. Miskien wolle jimme it wol diele.
Mail dit dan of oare kopy foar woansde 20 jannewaris nei de Linepraat.