Kerk gaat weer open

De kerkdiensten gaan weer van start op 25 april. Dat is dan meteen een bijzondere dienst, waarin afscheid wordt genomen van Jan Hofsteenge, en van Marijke Wassenaar. Ook Cecile van der Schuit zal worden bedankt voor haar jarenlange werk als redacteur van het Klankboerd. Verheugend is dat in hun plaats Kanter Kamstra en Boukje Piersma als diaken zullen worden bevestigd. Er zal plaats zijn voor 30 mensen.
De dienst begint om 9.30 in Reduzum en voorganger is ds. Liesbet Geijlvoet.