Opgeven voor online stemmen

22 april 2021 was de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang Reduzum. Tijdens deze vergadering zouden we stemmen inzake de aanpassing van de statuten. Echter hiervoor waren onvoldoende leden tegenwoordig conform artikel 21 lid 3 van de statuten. Daarom komt er 14 juni 2021 om 20.00 uur een 2e algemene ledenvergadering om over dit onderwerp te stemmen. Gelieve voor 7 juni een email te sturen om mee te doen aan de stemming naar doarpsbelang@reduzum.com. Na aanmelding zal een link worden verstuurd om mee te stemmen