Wijkagenten

Harry Schaafsma is wijkagent voor o.a. Idaerd, Eagum, Friens en Nadja Pijper is wijkagent voor o.a. Reduzum. Wilt u een afspraak met de wijkagent dan u kunt via de mail of via telefoonnummer 0900-8844 contact opnemen met onze wijkagent. Of in noodgevallen via het algemeen alarmnummer 112.
Heeft u een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van uw woon-, werk- of leefomgeving? Geef dit door aan de gemeente.