Brûsplak, interactieve avond Natuurinclusieve (ver)pacht

Dinsdag 26 april is er in Friens een interactieve avond over Natuurinclusieve (ver)pachting van landbouwgrond.
Voor geïnteresseerden, meer informatie en aanmelden op Brûsplakbijeenkomst Natuurinclusieve (ver)pacht – Living Lab Fryslân (livinglabfryslan.frl)
Het is in de kerk van Friens, en het begint 19.30 en er zijn geen kosten aan verbonden.