Werkzaamheden windmolen

Deze week is er begonnen met aanleg van een toegangsweg naar de turbine zodat het bouwterrein toegankelijk kan worden gemaakt voor het werkverkeer. Begin mei wordt de huidige dorpsmolen in slechts twee dagen afgebroken. Hierna zal de fundering voor de nieuwe molen worden aangelegd. KNOL, uit Akkrum, zal 18 heipalen voor de fundering slaan. De aannemer zal vervolgens aan de slag met de bekisting, de mantelbuizen en de invoerleidingen. Daarna zal de fundering worden gestort. Tussendoor komt Liander de leidingen verplaatsen ten behoeve van het nieuwe transformatorstation.