Zondag geen kerkdienst

A.s. zondag, 1 mei 2022 in Idaerd vervalt de kerkdienst. In verband met ziekte lukt het de Hervormde gemeente Reduzum- Idaerd c.a. op deze korte termijn geen vervanger te vinden.