2e stemming statuten Doarpsbelang Reduzum

Aanstaande maandag 9 mei om 19.30 is extra ledenvergadering om de gewijzigde statuten vast te stellen. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om digitaal aan te sluiten via onderstaande link.

Click here to join the meeting